Myto Bogumiła Šwjele spožčene

póndźela, 23. meje 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Na hłownej zhromadźiznje Maśicy Serbskeje minjeny pjatk w Choćebuskim Serbskim domje su absolwentku tamnišeho Delnjoserbskeho gymnazija z Mytom Bogumiła Šwjele wuznamjenili.

Choćebuz (HA/SN). Myto Bogumiła Šwjele, kotrež spožča Maśica Serbska młodym ludźom za wosebite zasłužby při spěchowanju delnjoserbskeje rěče a kultury, dósta lětsa Saskia Krygarojc. Wona je za maturu spisała fachowe dźěło „Wobaranje přećiwo diskriminaciji Serbow w nacistiskej Němskej na přikładźe Pawliny Krawcoweje“. Zaběrała je so ze žiwjenjom a ludowuměłskim tworjenjom serbskeje žony, kotraž bě so jako wuspěšna šwalča a wušiwarka narodneje drasty za serbstwo zasadźała. To běchu jej nacije wumjetowali a tyknychu ju 1938 do jastwa. 1941 wumrě Pawlina Krawcowa na sćěhi schorjenjow, kotrež běchu wuslědk hrózbneho časa. „Njebojazna serbska žona njeje so wot fašistiskeho mócnarstwa wottrašić dała a je přeco za serbskosć wustupowała“, praji Saskia Krygarojc při předstajenju swojeho dźěła, kotrež je tež za přinošk w Serbskej pratyji literarnje wobdźěłała.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND