Wjele noweho nazhonili

štwórtk, 26. meje 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Na přestrjeni 300 kwadratnych metrow zhonichu seniorojo SŠT wo nastaću, wužiwanju a znowawotkryću bronzoweje njebjeskeje tačele z Nebry, kotraž je 3 600 lět stara. Je to najstarše dotal znate konkretne předstajenje njebja.  Foto: Jurij Šěrak Na přestrjeni 300 kwadratnych metrow zhonichu seniorojo SŠT wo nastaću, wužiwanju a znowawotkryću bronzoweje njebjeskeje tačele z Nebry, kotraž je 3 600 lět stara. Je to najstarše dotal znate konkretne předstajenje njebja. Foto: Jurij Šěrak

Wo wuprawje seniorow Serbskeho šulskeho towarstwa

Lětsa je tomu 25 lět, zo załoži so w Chrósćicach Serbske šulske towarstwo SŠT. Wažny stołp dźěławosće SŠT tworjachu wot wšeho spočatka wuměnkarjo. Njeboh Beno Kućank bě ideju zrodźił, přewjesć kubłanske jězby seniorow. Prěnja tajka wotmě so 1994 do Delnjeje Łužicy. Wot lěta 2000 běchu to wjace­dnjowske jězby. A wot lěta 2002 přewjedujemy kóžde lěto w nalěću wjacednjowsku wuprawu a nazymu dnjowy wulět.

Tačel a jeje zajimawostki

W dešću smy lětušu jězbu 26. apryla zahajili. Wokoło Lipska překwapichu nas sněhowe šwihele, a jako dojědźechmy do Weißenfelsa, prěnjeje stacije našeje wuprawy, swěćeše słónco. Tam wobhladachmy sej dom, w kotrymž je najwažniši němski komponist 17. lětstotka Heinrich Schütz (1585–1672) swoje poslednje žiwjenske lěta bydlił. Do toho bě něhdźe 40 lět w Drježdźanach jako dwórski kapałny mišter skutkował. Schütz tworješe wosebje wokalnu cyrkwinsku hudźbu a zawostaji wjace hač 500 kompozicijow.

wozjewjene w: Towarstwa

Galerija

dalši wobraz (1) W Badkösenskej Romaniskej chěži pokazuja bohatu zběrku wudźěłkow daloko za mjezami Němskeje znateje klanki Käthy Kruse, kotraž njerozraduje jenož dźěćinu.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND