Ani pastwa na hrodźišću dowolena njeje

srjeda, 01. junija 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Wobdźělnicy wodźenja wčera po Wotrowskim hrodźišću, štož stej Kamjenski Muzej  zapadneje Łužicy a župa „Michał Hórnik“ organizowałoj.  Foto: Feliks Haza Wobdźělnicy wodźenja wčera po Wotrowskim hrodźišću, štož stej Kamjenski Muzej zapadneje Łužicy a župa „Michał Hórnik“ organizowałoj. Foto: Feliks Haza

Wotrow (KJu/SN). Župa „Michał Hórnik“ je sej do swojeho lětneho plana zapisała, nimo nětko hižo tradicionalnych zetkanjow wjesnych chronistow z přednoškom jich a dalšich zajimcow na wodźenja po zajimawych městnosćach w župje přeprosyć. Prěnje tajke zarjadowanje wotmě so wčera na Wotrowskim hrodźišću. Skupina dwanaće zajimcow njebě so wot njewěstych wjedrowych powěsćow wottrašić dała a přichwata k zetkanišću při Klóšterskej wodźe. Wodźenje po hrodźišću přewza wědomostnica Kamjenskeho Muzeja zapadneje Łužicy Sabine Kuhlmann. Wona rozłoži wobdźělnikam nastaće a wuwiće hrodźišća po archeo­logiskich a stawizniskich dopóznaćach. Tak tež domoródni někotružkuli nowosć přinawuknychu­.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND