Wulki kulturny potencial

srjeda, 15. junija 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Předsyda Zwjazka serbskich spěwarskich towarstwow Pětr Cyž je njedawny jubilejny koncert wjacorych chórow koncepcionelnje přihotował. Na koncertomaj w Choćebuzu a Budyšinje pak wuhladachu a dožiwichu zajimcy jeho wosebje jako dirigenta kaž tež spěwneho solista.  Foto: Carmen Schumann Předsyda Zwjazka serbskich spěwarskich towarstwow Pětr Cyž je njedawny jubilejny koncert wjacorych chórow koncepcionelnje přihotował. Na koncertomaj w Choćebuzu a Budyšinje pak wuhladachu a dožiwichu zajimcy jeho wosebje jako dirigenta kaž tež spěwneho solista. Foto: Carmen Schumann

Jubilejny koncert ZSST: wotbłyšć žiwjenskeje wole Serbow

Wothłós na jubilejny koncert Zwjazka serbskich spěwarskich towarstwow (ZSST) běše přewažnje pozitiwny. Koncepcionelnje bě jón předsyda Pětr Cyž dlěši čas přihotował a je po tradiciji tež hłowny dirigat přewzał. Tak wotpowědowaše derje zestajany program w dalokej měrje zamóžnosćam najwšelakorišich chórowu hudźbu Serbow pěstowacych cyłkow wobeju Łužicow, kotrež stejachu z něhdźe 200 spěwarkami a spěwarjemi na podesće w Choćebuskej cyrkwi swj. Mikławša a na jewišću Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła w Budyšinje.

Z hordosću so znowa zwěsći, zo wotkry sej naš mały lud w zašłosći poměrnje wulki kulturny potencial, kotryž so hač do dźensnišeho tohorunja w hudźbnym žiwjenju jewi. Wobkedźbowane buchu při zestajenju programa wšelake wuwićowe doby wot spočatka chóroweho hibanja tež w Serbach a z tym zwjazane interpretowanje w najwšelakorišich stilach – wot Korle Awgusta Kocora přez Bjarnata Krawca a jeju rowjenkow hač k powójnskim a dźensnišim komponistam.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND