Zwjazk přisporja zhromadnosć

srjeda, 15. junija 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Zwjazk serbskich spěwarskich towarstwow (ZSST) bu před 25 lětami znowa załoženy. Spočatk junija wuhotowa w Choćebuzu a Budyšinje jubilejnej koncertaj z dźesać chórami z cyłeje Łužicy. Chrysta Meškankowa je so z městopředsydku ZSST za Hornju Łužicu Leńku Thomasowej rozmołwjała.

Su spěwarjo a spěwarki na koncerće wobdźělenych dźesać chórow tež wšitcy čłonojo ZSST?

L. Thomasowa: Wokomiknje přisłuša jemu 17 chórow z něhdźe 500 čłonami. Po towaršnostnym přewróće sej w serbskich spěwnych cyłkach wuwědomichmy, zo mamy zaso na swójsku tradiciju zwjazka nawjazać, kotraž bu wot nacionalsocialistow ze zakazom přetorhnjena.

Kak je so tale ideja dale wuwiła?

L. Thomasowa: W lěće 1991 dóńdźe k znowazałoženju ZSST, a Achim Brankačk sta so z jeho předsydu. Po tym bě to Jan Knebel a wot lěta 2005 nawjeduje Pětr Cyž zwjazk spěwarskich towarstwow.

Što sće hladajo na prěnjotne předewzaća docpěli?

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND