Přistup k CIOFF wobzamknyli

štwórtk, 15. septembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Janšojce (HA/SN). Hromadźe z wjesnymi zastupjerjemi je předsydstwo župy Delnja Łužica wčera w Janšojcach wuspěšny festiwal serbskeje kultury wuhódnoćiło, na kotryž móžachu před štyrjomi tydźenjemi něhdźe 8 000 wopytowarjow w tejle delnjołužiskej wsy witać. Wutrobnje dźakowaše so župan Harald Koncak tamnišej­ Domowinskej skupinje, wjesnej młodźinje a mnohim dalšim pilnym pomocnikam. We wsy samej běchu ideju zrodźili, wuhotować swjedźeń składnostnje 70lětneho wobstaća Domowiny w Delnjej Łužicy a 25. róčnicy załoženja tamnišeje župy. Mjez druhim z erta šefowki Janšojskeje młodźiny Silvy Oehlertojc su čłonojo předsydstwa zhonili, zo sej wjesnjenjo swjedźeń jara chwalachu, wo­sebje pokazanych serbskich nałožkow a mnóstwa narodneje drasty dla.

Kaž předsydstwo wčera wobzamkny, přistupi župa Delnja Łužica mjezynarodnej organizaciji za přewjedźenje folklornych festiwalow CIOFF, kotrejž Domowina hižo přisłuša. Dotal je mjeztym rozpušćeny rejwanski ansambl Pśijaśelstwo Delnju Łužicu tam zastupował.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND