Wojerowsku župu šěsć lět aktiwnje nawjedował

štwórtk, 15. septembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
 Jurij Nuk †  Foto:  priwatne  Jurij Nuk † Foto: priwatne

Tyšna powěsć je nas docpěła, zo je wučer a bywši župan župy „Handrij Zejler“ Jurij Nuk po ćežkej chorosći 2. septembra we Wojerowskej chorowni zemrěł. 20. oktobra 1926 bě so wón w Dobrošicach pola Njeswačidła małoratarskej swójbje narodźił. Po nawróće z jendźelskeje wójnskeje jatby poda so 1947 na Serbski wučerski wustaw w Radworju.

Jurij Nuk wučerješe najprjedy na wšelakich šulach Budyskeho wokrjesa, kaž w Bolborcach a Koblicach. 1952 přińdźe jako wučer do Brětnje a podawaše tam tež serbšćinu. Kaž hižo dotal je wón tohorunja w Brětni aktiwnje w Domowinskej skupinje skutkował, na čož wuzwolichu jeho za předsydu. Lětdźesatki zwjazowaše rodźeneho Dobroščana wuska zhromadnosć z Brětnju, hačkuli bě tam jeno tři lěta wučerił.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND