Zo njeby so drasta pozhubiła

štwórtk, 29. septembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Sonja Hrjehorjowa (naprawo) je zawčerawšim w Kulowje někotrym žonam wosebitosće katolskeje narodneje drasty rozłožiła.  Foto: Heinz Hirschfeld Sonja Hrjehorjowa (naprawo) je zawčerawšim w Kulowje někotrym žonam wosebitosće katolskeje narodneje drasty rozłožiła. Foto: Heinz Hirschfeld

Kulow (HH/SN). Prěni z třoch planowanych wječorow kołowokoło katolskeje narodneje drasty je Kulowske towarstwo Bratrowstwo zawčerawšim na starej šuli w Kulowje přewjedło. Na te wašnje chcedźa zajimcow ze serbskej narodnej dra­stu bliže zeznajomić a jim pokiwy dać, kak so ju najlěpje woblěkać.

Prěni wječor móžeštej předsydka ­Bratrowstwa Sonja Hrjehorjowa a čłonka předsydstwa Birgit Suchowa dohromady dźesać zajimčow witać, kotrež chcedźa k tomu přinošować, zo njeby so serbska drasta ze wšědneho žiwjenja pozhubiła. Tak chce Marina Pruchowa ze Sulšec ­prawje wjele wo dźělach drasty, wo płatach, wo wušiwanju atd. zhonić, zo móh­ła to swojimaj dźowkomaj dale dać. ­Sonja Hrjehorjowa je so drastu sama woblekła, rozłožejo při tym wosebitosće a rozdźěle. Přitomne mjez druhim zhonichu, zo je pola njewudatych holcow, ­kotrež swoj štawt šnóruja, rozdźělow we wašnju šnórowanja a zo maja wudate ­žony knefle.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND