Tysacy wobrazow za jenički film

srjeda, 05. oktobera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Dr. Jörg Herrmann (naprawo) je njedawno wo swojim skutkowanju jako producent siluetowych filmow we Łazu přednošował.  Foto: Andreas Kirschke Dr. Jörg Herrmann (naprawo) je njedawno wo swojim skutkowanju jako producent siluetowych filmow we Łazu přednošował. Foto: Andreas Kirschke

We Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja je nětko nowa wosebita wustajeńca z wutřihankami Eriki Schirmer z Nordhausena widźeć. W tym zwisku mějachu tam wóndano zajimaweho hosća.

Łaz (AK/SN). Wo swojim skutkowanju a wo swojich přichodnych planach je njedawno dr. Jörg Herrmann z Kreischa we Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja porěčał. Wón je po wšej Němskej posledni profesionalny producent siluetowych filmow. Něhdźe 30 zajimcam předstaji wón wurězki ze swojich produkcijow, mjez druhim z filma „Sedmy rapak“. Jörg Herrmann wabješe zahoriće za zachowanje z ruku produkowanych trikowych filmow a rozłoži wuznam animacije jako wuměłski stil.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND