Nałožkowe towarstwo swjećiło

wutora, 11. oktobera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Dorostowa rejwanska skupina Čornochołmčanskeho nałožkoweho towarstwa, kotruž Anita Bauer nawjeduje, hosći sobotu w bróžni Krabatoweho młyna zawjeseli. Tež młodźi rejwarjo rady přihladowachu.  Foto: Ulrike Herzger Dorostowa rejwanska skupina Čornochołmčanskeho nałožkoweho towarstwa, kotruž Anita Bauer nawjeduje, hosći sobotu w bróžni Krabatoweho młyna zawjeseli. Tež młodźi rejwarjo rady přihladowachu. Foto: Ulrike Herzger

W přisłowje rěka, zo měł swjedźenje swjećić, kaž runje padnu. Tola tak jednorje so to Čornochołmčanske nałožkowe towarstwo Krabat ze swojim 25lětnym jubilejom zašłu sobotu w kulturnej bróžni Čornochołmčanskeho Krabatoweho młyna scyła njeměješe.

Čorny Chołmc (UH/SN). Dokelž běštej so dwě kulturnej skupinje, chór a rejwanska skupina, w decembru lěta 1991 k towarstwu zjednoćiłoj, njebě lochko, přihódny termin za jubilej namakać. Wšako bě so chór hižo w januaru 1966 załožił a je nětko 50 lět stary, dorostowa rejwanska skupina pak eksistuje hižo z lěta 1948. Tole bě předsydka towarstwa Monika Stoyan přitomnym na witanju hišće raz wuwědomiła. Wobmjezowanych městnow w bróžni dla, móžeše tam towarstwo sobotu jenož w małym kruhu, a to z wjesnymi towarstwami a prošenymi hosćimi kaž sponsorami a podpěraćelemi swoje 25lětne wobstaće swjećić.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND