Direktor so předsydstwu předstajił

srjeda, 12. oktobera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Choćebuz (HA/SN/). Na wčerawšim posedźenju předsydstwa Domowinskeje župy Delnja Łužica su jako hosća witali Jana Budarja, kiž bu za přichodne sydom lět jako nowy direktor Załožby za serbski lud powołany a kiž je 1. oktobra swoje nowe wažne zastojnstwo nastupił. Wón je so čłonam předsydstwa a hosćom předstajił a swoje předstawy wo dalšim dźěle serbskeje załožby rozłožił. „Mi je jara wažne, zo budźe dźěło załožby za cyłu zjawnosć přeco transparentne“, wón rjekny. „Moderne medije maja so lěpje za to wužiwać, serbsku rěč spěchować, hajić a do zjawnosće wjesć. To je mój wulki zaměr, wěm pak, zo budźe hišće dlěši čas trać, doniž je cil docpěty.“

Čłonojo předsydstwa wupřachu jemu wjele wuspěcha při dźěle a na puć do Budyšina podachu wšelake žadanja a wočakowanja. Delnja Łužica sej žada, zo serbska załožba při swojich rozsudach tež přeco hlada na wosebitosće w Delnjej Łužicy. Za dźěło Domowiny je wažne, zo so župam wupłaći pawšala, zo móža wažne Domowinske projekty za podpěrowanje serbskeje rěče a kultury spěchować.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND