Zhromadnje sej zaspěwali a swjećili

štwórtk, 13. oktobera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Na koncerće na žurli Radworskeho hosćenca „Meja“ stej chóraj z Radworja a Baški někotre serbske a čěske pěsnje zhromadnje zanjesłoj, tule z dirigentom Pětrom Cyžom. Na koncerće na žurli Radworskeho hosćenca „Meja“ stej chóraj z Radworja a Baški někotre serbske a čěske pěsnje zhromadnje zanjesłoj, tule z dirigentom Pětrom Cyžom.

Měšany chór z morawskeje Baški na wopyće pola partnerskeho chóra w Radworju był

Byrnjež lěto 2016 hišće nimo njebyło, je hižo nětko jasne: Wopyt měšaneho chóra z morawskeje Baški srjedź septembra je a wostanje Radworskej Meji sobu najwažniši lětuši podawk. Při tym ponowichu partnerstwo, kotrež traje mjeztym 32 lět.

Přihot wopyta chóra z Baški bě předewšěm za předsydstwo Meje naročny nadawk. Radworske spěwne ćěleso bě sej předewzało, wšitkich čěskich přećelow w swójbach zaměstnić, zo bychu nowe wosobinske styki nastali. Předsydka Angelika Häneltowa spěwarki a spěwarjow hižo na hłownej zhromadźiznje spočatk lěta prošeše, so doma za móžnosćemi rozhladować. Lisćina čěskich hosći wopřiješe na kóncu na wšě 32 mjenow.

Hosći w Radworju witali

Napjeće tuž w Radworju 9. septembra na bus z Čěskeje čakachu. Chórowy domicil Słodeńk bě přihotowany. Žony chóra běchu wšelake solotwje jako bifej spřihotowali. Mužojo wonka čakachu na signal, zo móža z grilowanjom započeć.

wozjewjene w: Towarstwa

Galerija

dalši wobraz (1) Radworscy spěwarjo su čěskich hosći před Słodeńkom z chlěbom a selu wutrobnje witali. Bosćij Handrik/Beno Bělk
dalši wobraz (2) Wjesnjanosta Wincenc Baberška zbliži čěskim hosćom wosebitosće Radworja, mjez druhim taflu za zbóžneho Alojsa Andrickeho při gmejnskim zarjedźe.
dalši wobraz (3) Michal Válek chór z Baški mjeztym dźesać lět nawjeduje.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND