Wo wobnowjenju serbskich pomnikow

srjeda, 02. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (ML/SN). Pančičanka Trudla Kuringowa pokročuje ze slědźenjom wo narodnonabožnych pomnikach w župje „Michał Hórnik“, a to w Ralbičanskej wosadźe. Jeje mandźelski Alfons ju při tym podpěruje a je so lětsa z tutymi pomnikami w Konjecach, Šunowje, Smjerdźacej a we Łazku zaběrał. Wobšěrnje so wobaj z wobsydnikami swjatych křižow rozmołwjataj, material wo nich zběrataj, je fotografujetaj a wo wšěm dokumentaciju zestajataj. Wo tym porěča Alfons Kuring wčera na zeńdźenju pomnikoweho wuběrka Maćicy Serbskeje w Budyšinje.

John Petrik rozprawješe wo dalšich lětušich aktiwitach, kaž wo wotkryću wopomnjenskeje tafle za kěrlušerja a fararja Jana Kiliana w Delanach (Döhlen). W Košnojcach (Koschendorf) pola Drjowka wotkrychu dwurěčny pomnik za tam 13. meje 1889 rodźeneho serbskeho krajinoweho mo­lerja a portretista Alfreda Janika, kiž bě 18. septembra 1968 zemrěł.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND