Ze žabjacym kralom na Hubertusowym swjedźenju

štwórtk, 03. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
We wobłuku swojeho Hubertusoweho swjedźenja su čłonojo Njebjelčanskeho domizniskeho towarstwa bajku wo žabjacym kralu předstajili.  Foto: Helmut Schippel We wobłuku swojeho Hubertusoweho swjedźenja su čłonojo Njebjelčanskeho domizniskeho towarstwa bajku wo žabjacym kralu předstajili. Foto: Helmut Schippel

Njebjelčicy (HS/SN). Hakle dźensa drje je wopomnjenski dźeń swjateho Hubertusa. Na wjacorych městnach pak su hižo minjeny kónc tydźenja z wosebitym nyš­porom na škitneho patrona hajnikow dopominali. Skerje swětneho razu je wopomnjenje, kotrež Njebjelčanske domizniske a kulturne towarstwo wot lěta 2008 kóžde lěto ze swojim Hubertusowym swjedźenjom wuhotuje. To je zdobom kónclětne zarjadowanje towarstwa, na kotrež sej mjeztym tež swójbnych a přećelow přeprošeja.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND