Přichod towarstwa rozjimali

srjeda, 14. decembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Pod hesłom „Kak dale ze ZSW?“ planuje Zwjazk serbskich wuměłcow přewjesć w nowym lěće forum z čłonami towarstwa kaž tež ze wšitkimi za wuměłstwo a kulturne dźěło so zajimowacymi, předewšěm młodymi ludźimi.

Budyšin (AW/SN). Předsydstwo Zwjazka serbskich wuměłcow je wčera w Haslowje wo přichodźe swojeho towarstwa wuradźowało. Dotalne předsydstwo pod nawodom Istvána Kobjele, kotrež ma po rozsudźe hłowneje zhromadźizny z nowembra w Haslowje hač do kónca apryla 2017 dale skutkować, rozjimowaše předewšěm prašenje, kak móhli młodych kandidatow za nowe předsydstwo cyłka zdobyć. Tohodla bě tež Budyšan Bosćan Nawka do wuradźowanja zapřijaty. Wón bě so na zašłej hłownej zhromadźiznje zwólniwy wuprajił w nowym předsyd­stwje sobu dźěłać.

Přitomni so tuž wčera dojednachu, bórze po Nowym lěće w Budyšinje přewjesć z čłonami ZSW a ze wšitkimi zajimcami za wuměłstwo a kulturne dźěło, předewšěm młodymi ludźimi, forum pod hesłom „Kak dale ze ZSW?“. Chcedźa nowe ideje za dalše spomóžne skutkowanje wuspěšneho serbskeho towarstwa zezběrać a zdobom młodych Serbow za sobudźěło zahorić.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND