Klětu popołdnjo za młode swójby

wutora, 13. decembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Na kónclětnym zarjadowanju Domowinskeje župy „Jan Arnošt Smoler“ w Budyšinje su přitomni zastupjerjo Domowinskich skupin a towarstwow na lětušu dźěławosć zhladowali.

Budyšin (SN/at). Wo skutkowanje Domowiny w Budyskej župje staraja so zwjetša zasłužbni skupinarjo, kotrymž je narodny angažement po tymle puću naležnosć wutroby. Tónle zaćišć je so minjeny štwórtk na žurli Serbskeho domu znowa wobkrućił, hdźež stej županka Jana Pětrowa a regionalna rěčnica Domowiny za župny teritorij Sonja Hrjehorjowa wjerški Smolerjoweho lěta kaž tež hłowne mysle nastupajo klětuše zarjadowanja předstajiłoj. Bohužel njeběchu wšitke ćělesa pod župnej třěchu zastupjene byli.

Jako kruty stołp wopokaza so přede­wzaće ze šulerjemi. 26 B-serbšćinarjow ze zakładnych šulow Bošecy, Bart, Wulka Dubrawa a Hodźij wobdźěli so na pro­jekće k 100. posmjertnym narodninam Jurja Brězana w Hornim Hajnku. Za wubědźowanje Krabat 2.0 pak běchu jeno dźěći­ Wulkodubrawskeje šule swoje dźěła zapodali.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND