Plahowar z wosebitym receptom

wutora, 03. januara 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Jurij Šiman z Dobrošic je zamołwity starosta Chróšćanskeho towarstwa plahowarjow nukli. Tež na wokrjesnej wustajeńcy minjeny kónc tydźenja w Chrósćicach bě wón z jednym ze swojich dołhowuchačow zastupjeny.  Foto: Jan Kral Jurij Šiman z Dobrošic je zamołwity starosta Chróšćanskeho towarstwa plahowarjow nukli. Tež na wokrjesnej wustajeńcy minjeny kónc tydźenja w Chrósćicach bě wón z jednym ze swojich dołhowuchačow zastupjeny. Foto: Jan Kral

Jako su kónc lěta 2016 w Chróšćanskej wjacezaměrowej hali wokrjesnu wustajeńcu rasowych nukli přewjedli, měješe aktiwny čłon Chróšćanskeho towarstwa S 901, Jurij Šiman z Dobrošic, wulki podźěl na tym. Hižo 40 lět wón nukle plahuje. Wusměrił je so při tym na družinu Němskich wulkich šakow (Deutsche Riesenschecke). Jeho najrjeńši eksemplar bě tohorunja w „Jednoće“ wustajeny. Jako fachowc plahowanja je pak lědma k tomu přišoł, swojeho wuchača pomajkać, dokelž měješe organizaciju wustajeńcy na starosći. Nimo toho bě jako fachowc požadany rozmołwny partner.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND