Spočatna ideja prawa była

wutora, 03. januara 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Rady sej wopytowarjo Rownjanskeho Njepilic statoka wobrazy Rudija Krawca wo zašłych  zarjadowanjach wobhladuja.  Foto: Jost Schmidtchen Rady sej wopytowarjo Rownjanskeho Njepilic statoka wobrazy Rudija Krawca wo zašłych zarjadowanjach wobhladuja. Foto: Jost Schmidtchen

Rowno (JoS/SN). Z tradicionalnymi a staj­nje wospjetowacymi so zarjado­wanjemi w běhu lěta spěchowanske ­to­warstwo Njepilic dwór wot swojeho ­załoženja 17. meje 1999 wopytowarjow do Rownoho přeproša. Stajnje to samsne, móhł sej čłowjek myslić. To pak tak nje­trjechi, měni předsyda towarstwa Manfred Nikel. „Pokazujemy wězo, zo běchu­ burske tradicije w běhu lěta kaž tež dźěło na polach a swjedźenje, kaž ­nazymu kermuša a w zymje swinjorě­zanje, stajnje samsne. Ličby wopytowarjow pak su nam dopokaz, zo bě naša poprawna spočatna ideja prawa.“ 41 čłonow towarstwa tuž ničo noweho wunamakać njetrjeba, je sej předsyda wěsty.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND