Digitalizacija a certifikowanje

štwórtk, 12. januara 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Choćebuz (SN/JaW). Přihoty posedźenja zwjazkoweho předsydstwa 28. januara a 18. hłowneje zhromadźizny Domowiny w měrcu stejachu w srjedźišću wčera­wšeho wuradźowanja prezidija třěšneho zwjazka w Choćebuzu.

Kaž Domowina w nowinskim wozjewjenju zdźěla, rozjimachu tež rozprawje dźěławosće zarjada Domowiny a Rěčneho centruma WITAJ (RCW) w zašłymaj lětomaj. A wěnowachu so naćiskomaj dźěłowych ćežišćow za lěto 2017. „Temje digitalizacija a certifikowanje serbskeje rěče stej skutkowanje RCW postajałoj“, zdźěli předsyda Domowiny Dawid Statnik na naprašowanje našeho wječornika. Zdobom wón zdźěli, zo dźěło nastupajo certifikowanje serbšćiny derje postupuje. Přiwšěm dyrbjeli „spěchowanje rěčnych naprawow a certifikowanje jasnišo priorizować“.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND