Swinjorězanje kaž něhdy

póndźela, 16. januara 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Tójšto hłódnych brjuchow nasyćić mějachu na sobotnym swinjorězanju w Rownom. Połćik su žony hnydom z wulkeje deski předawali. Foto:  Jost Schmidtchen Tójšto hłódnych brjuchow nasyćić mějachu na sobotnym swinjorězanju w Rownom. Połćik su žony hnydom z wulkeje deski předawali. Foto: Jost Schmidtchen

Rowno (JoS/SN). Hižo spočatk minjeneho tydźenja běchu na Rownjanskim Njepilic statoku tradicionalne swinjorězanje přihotować započeli. Mjeztym wotměchu tam hižo 16. zarjadowanje tajkeho razu a znowa su tam wulki wothłós žnjeli. Za předawanskim blidom so wopytowarjo runje tak tłóčachu kaž we wulkej towarstwowej a w serbskej stwě, hdźež móžachu sej na městnje wosebitostki ze swinjorězanja słodźeć dać. Hosći witachu ze Zhorjelca, Běłeje Wody, Wojerec, Grodka a Choćebuza, ale wězo tež z wokolnych wsow. Cyły tydźeń běchu čłonojo towarstwa Njepilic statoka a mnozy dalši pomocnicy kołbasu a mjaso přihotowali a wjele dalšich dźěłow wobstarali. Za to so jim předsyda towarstwa Manfred ­Nikel wulce dźakowaše. Wunošk swinjorězanja wužiwaja za to, zo statok dale wudźeržuja, ale tež zo serbske nałožki a tradicije towarstwa zachowaja.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND