Z premjeru do jubilejneho lěta

póndźela, 16. januara 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Dźiwadłowa skupina Bratrowstwa je sobotu w Sulšecach nowu hru „Jědźk a lěnjoch“ předstajiła.  Foto: Alfons Handrik Dźiwadłowa skupina Bratrowstwa je sobotu w Sulšecach nowu hru „Jědźk a lěnjoch“ předstajiła. Foto: Alfons Handrik

Dźiwadłowa skupina Bratrowstwa nowu hru předstajiła

Sulšecy (aha/SN). Jako towarstwo Bratrowstwo 1994 znowa załožichu, nawjazachu na rjad něhdyšich tradicijow. Tak přewjedźechu sobotu mjeztym 23. raz pospochi swój lětny swjedźeń. Předsydka Sonja Hrjehorjowa hosći w połnje wobsadźenej žurli witaše a wuzběhny, zo maja wšu přičinu so wjeselić, dokelž swjeća 25lětne wobstaće dźiwadłoweje skupiny Bratrowstwa.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND