Młody jurist nowy župan w Delnjej Łužicy

póndźela, 13. měrca 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Williama Janhoefera su pjatk w Turjeju za noweho župana župy Delnja Łužica wuzwolili.  Foto: Gregor Wieczorek Williama Janhoefera su pjatk w Turjeju za noweho župana župy Delnja Łužica wuzwolili. Foto: Gregor Wieczorek

Najwjetša Domowinska župa, župa Delnja Łužica, ma noweho župana. Na hłownej a wólbnej zhromadźiznje minjeny pjatk w Turjeju wuzwolichu delegaća dostudowaneho jurista Williama Janhoefera do zastojnstwa.

Turjej (HA/SN). Župa Delnja Łužica ma tuchwilu 2 380 čłonow – něhdźe sto wjace hač před lětom – w 41 Domowinskich skupinach a 24 towarstwach. Jako naslědnika Haralda Koncaka dowěrichu zastojnstwo župana 25lětnemu Williamej Janhoeferej z Brjazyny, kiž w nachilacej so wólbnej dobje hižo w Zwjazkowym předsydstwje Domowiny skutkuje. Mjez dalšimi jědnaće wosobami noweho župneho předsydstwa su z Marju Elikowskej-Winklerowej, Frankom Kosikom, Klaw­diju Šewelisowej a Geraldom Schönom štyrjoch prěni raz do tohole gremija wu­zwolili.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND