W RBB tež serbski pěskowčik?

wutora, 14. měrca 2017
artikl hódnoćić
(0 )

W přihotach na 18. hłownu zhromadźiznu Domowiny wotmě župa Delnja Łužica minjeny pjatk w Turjeju swoju hłownu zhromadźiznu. Informujemy dźensa wo diskusiji.

Turjej (HA/SN). „Trjebamy ćišć wotdeleka“, rjekny Měto Nowak, referent w ministerstwje za wědomosć, slědźenje a kulturu Braniborskeje w zwisku z protestom staršich, Domowiny a serbskich institucijow přećiwo planej braniborskeho kultusoweho ministerstwa, minimalnu ličbu dwanaće šulerjow za rěčnu skupinu we wučbje serbšćiny postajić. Zdobom sposrědkowa wón postrowy knježerstwoweje społnomócnjeneje za serbske na­ležnosće dr. Ulriki Gutheil. Domowina je w Braniborskej najwažniša organizacija Serbow. Wona je so hromadźe ze serbskej radu jara prócowała, zdobyć dalše komuny do oficialneho serbskeho sydlenskeho ruma. Tohodla so Nowak nadźija, zo mócne protesty w zjawnosći k tomu přino­šuja, zo budźe nowe postajenje nastupajo wučbu serbšćiny tajke, zo serbskej rěči nješkodźi.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND