Namjety župow a towarstwow

štwórtk, 23. měrca 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Zajutřišim wuzwola delegaća 18. hłowneje zhromadźizny Domowiny we Wojerecach nowe zwjazkowe předsydstwo třěšneho zwjazka. Čłonske župy a towarstwa su tychle kandidatow namjetowali:

Župa „Jakub Lorenc-Zalěski“ z. t. 

1. Manfred Hermaš

2. Diana Maticowa

3. Stephanie Bierholdtec

4. Maria Pěčkec

Župa Delnja Łužica z. t.  

1. William Janhoefer

2. Jenifer Dünnbierowa

3. Maximilian Hassatzky

4. Kito Ela

5. Kathrin Šwjelina

6. Collett Šampatisowa

Župa „Handrij Zejler“ Wojerecy  

1. Enrico Šołta

2. Marcel Brauman

Župa „Jan Arnošt Smoler“ Budyšin

Jana Pětrowa

Župa „Michał Hórnik“ Kamjenc   1. Zala Cyžowa

2. Bjarnat Cyž

3. Marko Kliman

Maćica Serbska/Maśica Serbska z. t.

Marka Cyžowa

Serbske młodźinske towarstwo Pawk z. t.

1. Franciska Grajcarekec

2. Alena Pawlikec

Serbske šulske towarstwo z. t.

Marlis Młynkowa

Serbski Sokoł z. t.  

Milan Funka

Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu z. t. 

dr. Fabian Jacobs

Towaršnosć za spěchowanje Serbskeho ludoweho ansambla z. t.

Katrin Suchec-Dźisławkowa

Towarstwo Cyrila a Metoda z. t.

1. Marja Michałkowa

2. Jan Nuk

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND