Nowowuzwolene Zwjazkowe předsydstwo Domowiny

štwórtk, 30. měrca 2017
artikl hódnoćić
(0 )
1. rynk wotlěwa: Dawid Statnik, předsyda; William Janhoefer, městopředsyda; Marko Hančik, městopředsyda; Manfred Hermaš (111 hłosow), Diana Maticowa (101, wobaj župa „Jakub Lorenc-Zalěski“); Jenifer Dünnbierowa (134) – 2. rynk: Kito Ela (122), Maksimilian Hasacki (128), Collett Šampatisowa (112), Kathrin Šwjelina (111, wšitcy župa Delnja Łužica); Marcel Brauman (121), Enrico Šołta (114, wobaj župa „Handrij Zejler“ Wojerecy); Jana Pětrowa (124, župa „Jan Arnošt Smoler“ Budyšin); Zala Cyžowa (123) – 3. rynk: Bjarnat Cyž (110), Marko Kliman (121, wšitcy župa „Michał Hórnik“ Kamjenc); Marka Cyžowa (119, Maćica Serbska); Franciska Grajcarekec (120, Serbske młodźinske towarstwo Pawk); Marlis Młynkowa (126, Serbske šulske towarstwo); Milan Funka (130, Serbski Sokoł); dr. Fabian Jacobs (148, Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu); Katrin Suchec-Dźisławkowa (129, Towaršnosć za spěchowanje Serbskeho ludoweho ansambla) – 4.
wozjewjene w: Towarstwa

Galerija

dalši wobraz (1) dalši wobraz (2)
dalši wobraz (3)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND