Rezolucija

štwórtk, 30. měrca 2017
artikl hódnoćić
(0 )

nastupajo naćisk za wobnowjenje postajenja serbskeho šulstwa (SWSchulVO) w Braniborskej

Ministerstwo za kubłanje, młodźinu a sport kraja Braniborskeje planuje předźěłać dotalne postajenje wo wuhotowanju serbskeje a bilingualneje wučby. W naćisku wobnowjenja je mjez druhim zapisane, zo ma so wuknjenska skupina za wučbu serbšćiny a za bilingualnu wučbu hakle potom wutworić, hdyž je w njej znajmjeńša dwanaće šulerjow/šulerkow. Njedocpěje-li so wona ličba, da ma so wuknjenska skupina ze šulerjemi druhich lětnikow wudospołnić, doniž žadana­ ličba docpěta njeje.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND