Kónc brunicy bywa realita

srjeda, 07. junija 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Zwjazkowe předsydstwo Domowiny je na swojim zašłym posedźenju na wotbagrowane wsy spominało. Zdobom je gremij wobzamknył, jedyn fachowy wuběrk wjac hač dotal wutworić.

Choćebuz (SN/JaW). Zwjazkowe předsydstwo Domowiny ma wotnětka šěsć fachowych wuběrkow. Su to wuběrk za serbsku ciwilnu towaršnosć, kubłanski wuběrk, wuběrk za kulturu a wuměłstwo, wuběrk za hospodarstwo a infrastrukturu, wuběrk za prawniske naležnosće kaž tež wuběrk za zjawnostne a wukrajne dźěło. To je zwjazkowe předsydstwo na swojim wuradźowanju minjeny pjatk w Choćebuzu wobzamknyło.

Štó budźe we wuběrkach skutkować, dotal jasne njeje, dokelž so hišće wšitcy čłonojo zwjazkoweho předsydstwa zapisali njejsu. To dyrbi prezidij kontrolować a wuběrki dowutworić. Kaž předsyda Domowiny Dawid Statnik rozłoži, su wuběrki „na dźěłowe pola wusměrili“. Dotal měješe zwjazkowe předsydstwo pjeć wuběrkow, lětsa su šěršo zapołoženych dźěłowych polow dla wjac wutworili.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND