Zasonjene kućiki, wuske haski

srjeda, 07. junija 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Z platformy na horje swj. Jurja mějachu seniorojo Serbskeho šulskeho towarstwa překrasny wuhlad na Passau. Město leži nad třomi  rěkami – Dunajom, Innom a Ilzom – čehoždla mjenuja je tež „město třoch rěkow“.  Foto: Helmut Gros Z platformy na horje swj. Jurja mějachu seniorojo Serbskeho šulskeho towarstwa překrasny wuhlad na Passau. Město leži nad třomi rěkami – Dunajom, Innom a Ilzom – čehoždla mjenuja je tež „město třoch rěkow“. Foto: Helmut Gros

Wuprawa seniorow do Bayerskeho lěsa južnych Čech wjedła

Seniorojo Serbskeho šulskeho towarstwa a dalši zajimcy su so tež lětsa w nalěću na wjacednjowsku kubłansku jězbu po­dali. 8. meje rano je šoferka Poldrakec wozydłownistwa Cordula z 28 wosobami do směra na Drježdźany wotjěła. Dokelž běchu w Němskej wjacore dróhi zašlahane, jědźeše wona přez Čěsku do směra na Šumawu.

Škleńcudujerjej přihladowali

Prěnja stacija bě w Bayerskim lěsu město Arnbruck „wjes škleńcy – Weinfurtner“. Tam móžachmy škleńcudujerjej přihladować, kak z małeje kulki wulka waza nastawa. Po tym wobhladachmy sej we wjacorych wulkich halach hotowe produkty ze škleńcy a sej tež tón abo tamny wudźěłk kupichmy. Wječor dojědźechmy do hotela w městačku Büchl­berg. Wone ma něhdźe 4 000 wobydler­jow a je 15 km wot Passauwa zdalene. W dawnych časach su sej tam nimo tkalcow a lěsnych dźěłaćerjow mnozy swój wšědny chlěb z transportom sele zasłuželi.

wozjewjene w: Towarstwa

Galerija

dalši wobraz (1) Tu a tam zapołožichu seniorojo tež tu abo tamnu krótku wočerstwjensku přestawku, kaž tule při njewšědnje wuhotowanej studni w měsće pórclina Selb.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND