Róčnicu hódnje woswjećili poručenje

póndźela, 04. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Mnohe gratulacije serbskich towarstwow a institucijow k 40lětnemu wobstaću přijachu Chróšćanscy lajscy dźiwadźelnicy ze swojej předsydku Gabrielu Lebzynej na čole sobotu wječor w Chróšćanskej „Jednoće“. Mjez druhim sposrědkowa jim wjesnjanosta Marko Kliman (CDU, naprawo) zbožopřeća gmejny Chrósćicy.  Foto: Feliks Haza Mnohe gratulacije serbskich towarstwow a institucijow k 40lětnemu wobstaću přijachu Chróšćanscy lajscy dźiwadźelnicy ze swojej předsydku Gabrielu Lebzynej na čole sobotu wječor w Chróšćanskej „Jednoće“. Mjez druhim sposrědkowa jim wjesnjanosta Marko Kliman (CDU, naprawo) zbožopřeća gmejny Chrósćicy. Foto: Feliks Haza

Štyrceći lět w Chrósćicach lajskemu dźiwadłu swěrni

Serbska lajska dźiwadłowa skupina Chrósćicy zhladowaše sobotu wječor na štyri lětdźesatki wuspěšneho skutkowanja. Skupina bu 1977 na iniciatiwu Zale Cyžoweje, Alfonsa Wićaza a Jana Mahra znowa załožena.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND