Nazymu popularnje po puću poručenje

štwórtk, 12. oktobera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Chór Lipa zwučuje za 110tu róčnicu swojeho załoženja. Swjedźeń wotměje so kónc oktobra w Haslowje. Nimo znatych steja tež tři cyle nowe spěwy na programje, kotrež chcedźa Lipjenjo w nowembru tež we Wojerecach předstajić.  Foto: Feliks Haza Chór Lipa zwučuje za 110tu róčnicu swojeho załoženja. Swjedźeń wotměje so kónc oktobra w Haslowje. Nimo znatych steja tež tři cyle nowe spěwy na programje, kotrež chcedźa Lipjenjo w nowembru tež we Wojerecach předstajić. Foto: Feliks Haza

Serbske spěwne ćělesa repertoire z nowymi spěwami wudospołnjeja

Budyšin (SN/bn). Nazyma je počas, w kotrymž kulturne žiwjenje rozkćěwa. Dźiwadła – profesionalne kaž tež lajske – su nowu sezonu zahajili, skupiny, hač mjezynarodnje sławne abo regionalnje na spočatku karjery, podadźa so po wustupach pod hołym njebjom na klubowe turneje, muzeje wotewěraja nowe wustajeńcy. Skrótka: Lěćna přestawka je nimo.

Nic jenož we Łužicy njeje jeničce zjawny sektor za zarjadowanja zamołwity, bohaty poskitk je w prěnim rjedźe tež wuslědk prócowanjow angažowanych jednotliwcow a powšitkownowužitnych towarstwow. Hudźbnu nazymu wobohaća tuž powołanscy wuměłcy Serbskeho ludoweho ansambla, 1. Serbska kulturna brigada a hosćo z tu- a wukraja a wosebje tež lajkojo w towarstwach zapisanych łužiskich chórow.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND