Dźak za njesprócniwne dźěło poručenje

póndźela, 16. oktobera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Budyšan Dieter Wendisch njedósta jenož Myto Domowiny za swoje skutkowanje na dobro serbskeje reje, ale tež hubce rejwarkow Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny za 25lětne wuměłstwowe nawodnistwo skupiny.  Foto: SN/Maćij Bulank Budyšan Dieter Wendisch njedósta jenož Myto Domowiny za swoje skutkowanje na dobro serbskeje reje, ale tež hubce rejwarkow Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny za 25lětne wuměłstwowe nawodnistwo skupiny. Foto: SN/Maćij Bulank

W swjatočnej atmosferje přepodachu minjeny pjatk nawječor na žurli Budyskeho Serbskeho domu Myta a Čestne znamješka Domowiny 2017.

Budyšin (SN/CoR/JaW). Župan župy Delnja Łužica Wylem Janhoefer, kiž je hakle wot měrca tohole lěta tež městopředsyda Domowiny, je prěni króć zasłužbnych Serbow za jich čestnohamtske skutkowanje z Mytom Domowiny a Čestnym znamješkom wuznamjenjał. W swojej narěči dźakowaše so wón delnjo- a hornjoserbsce wšitkim wuznamjenjenym za to, zo „tójšto časa a prócy nałožujeće, zwjetša zaćichim, zo so njesprócniwje, wobstajnje a bjez wjele a wulkich słowow za naš narod angažujeće.“ Janhoefer zastupowaše předsydu Domowiny Dawida Statnika, kotryž njemóžeše dowola ze swójbu dla přitomny być. Zdobom prošeše wón wo zrozumjenje, njedyrbjało wšitko perfektne być. „Wšako je to za mnje prěni raz a sym tež rozpjeršeny“.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND