Štó, hdyž nic my!

štwórtk, 19. oktobera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Lawreaća Myta a Čestneho znamješka Domowiny 2017 wotlěwa: Józef Tarniowy, Clemens Brězan, Hartmut Škoda, Carola Holdtowa, Hagen Kotschmar, Dieter Wendisch, Anita Engelowa, Grit Pelzerowa, Rosemarie Tšukowa, Manfred Hermaš, Ana Krygerojc, Ana Kosakojc, Thomas Döding (wšitcy třo za delnjoserbski młodźinski rozhłosowy maganicn Bubak), Margot Hašcyna, městopředssyda Domowiny Wylem Janhoefer, Martina Golašojc (magacin Bubak), Karl Fisher, Katarzyna Fidekowa (magacin Bubak), Michał Donat a Joachim Dučman. Na wobrazu pobrachuje dr. Karl Kowalewski. Serbse Nowiny přeja: Wjele zboža! SN/Maćij Bulank Lawreaća Myta a Čestneho znamješka Domowiny 2017 wotlěwa: Józef Tarniowy, Clemens Brězan, Hartmut Škoda, Carola Holdtowa, Hagen Kotschmar, Dieter Wendisch, Anita Engelowa, Grit Pelzerowa, Rosemarie Tšukowa, Manfred Hermaš, Ana Krygerojc, Ana Kosakojc, Thomas Döding (wšitcy třo za delnjoserbski młodźinski rozhłosowy maganicn Bubak), Margot Hašcyna, městopředssyda Domowiny Wylem Janhoefer, Martina Golašojc (magacin Bubak), Karl Fisher, Katarzyna Fidekowa (magacin Bubak), Michał Donat a Joachim Dučman. Na wobrazu pobrachuje dr. Karl Kowalewski. Serbse Nowiny přeja: Wjele zboža! SN/Maćij Bulank

Wšitke prócowanja wo serbskosć su zakład za traće Serbow

Čestnohamtske skutkowanje trjeba wjace připóznaća. To žada sej župan župy „Jakub Lorenc-Zalěski“ w Zhorjelskim wo­krjesu Manfred Hermaš. Z jasnymi słowami na wuznamjenjenskim zarjadowanju Domowiny minjeny pjatk w Budyskim Serbskim domje, a tym, zo njeje čestnohamtske skutkowanje jenož z přikleskom, kwětkami a rjanymi zarjadowanjemi zwjazane, pohnu lawreat Myta Domowiny 2017 mnohich k rozmyslowanju.

Zakład za traće Serbow

Hladaš-li na to, kelko prócy a časa nałožuješ, kotryž móhł hinak wužiwać a hladajo na we wušomaj klinčacych mudračkow, kotřiž jeno swarja, što měło lěpje abo hinak być, njezadźiwa, zo so časćišo tež raz prašeš: „Čehodla sej tole wšitko hišće načinješ? A na kóncu so prašam, štó da hewak?“, tak župan. Dźe wo rěč, kulturu, naše nałožki a puć do přichoda. „Tuž praju cyle jasnje: Wšitke tele prócowanja so zadanja. Wone su zakład za traće Serbow“, podšmórny Hermaš w swojich dźaknych słowach.

wozjewjene w: Towarstwa

Galerija

dalši wobraz (1) Margot Hašcyna přijimaše počesćenje wot Wylema Janhoefera (wotprawa).
dalši wobraz (2) Michał Donat je počesćenje hnydom hudźbnje sobu wobrubił.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND