Do Bockauwa styki dale wjesć

pjatk, 03. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/at). Za europsku wobydlersku iniciatiwu Minority SafePack ma so po słowach čłonow předsydstwa Domowinskeje župy „Jan Arnošt Smoler“ Budyšin hišće bóle wabić. Na swojim posedźenju zawčerawšim w Budyskim Serbskim domje woni měnjachu, zo maja Domowinske skupiny kaž tež medije wosebitu zamołwitosć za to, ludźi pohnuć ze swojim podpismom tule europsku akciju podpěrać. Wotpowědnje chcedźa swojich skupinarjow, ale tež dalšich zajimcow z wjesneje wokoliny za to zdobyć.

Hižo lěta pěstuje Budyska župa styki z Körnerowym towarstwom w rudnohórskim Bockauwje. Na njedawnej swjatočnosći k 300. narodninam mjenoweho patrona fararja Geor­ga Körnera (1717– 1772), kiž bě sej čěšćinu, pólšćinu a serbšćinu awtodidaktisce přiswojił, počesći towarstwo Domowinu z Körnerowym mytom (SN rozprawjachu). Hromadźe z předsydu Domowiny Dawidom Statnikom rozmyslowaše župne předsydstwo, na kotre wašnje hodźeli so spomóžne poćahi dale wjesć. Jedna mysl bě, přednoški wo skutkowanju Bockauskeho towarstwa w Budyšinje organizować. Namjet chcedźa nětko dokładnišo rozjimać.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND