Kak dale z podpismowej akciju?

štwórtk, 09. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Prěni króć scyła zetka so Zwjazkowe předsydstwo Domowiny jutře na žurli Wojerowskeho wobydlerskeho centruma Piwarska hasa 1, hdźež bu 1912 třěšny zwjazk Serbow dozałoženy. Tuž chcedźa tam zdobom na 105. róčnicu załoženja Domowiny spominać.

Budyšin/Wojerecy (SN/JaW). Na 3. rjadnym posedźenju noweje wólbneje doby chce zwjazkowe předsydstwo wjacore organizatoriske naležnosće rozjimać.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND