Kak dale z podpismowej akciju?

štwórtk, 09. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Prěni króć scyła zetka so Zwjazkowe předsydstwo Domowiny jutře na žurli Wojerowskeho wobydlerskeho centruma Piwarska hasa 1, hdźež bu 1912 třěšny zwjazk Serbow dozałoženy. Tuž chcedźa tam zdobom na 105. róčnicu załoženja Domowiny spominać.

Budyšin/Wojerecy (SN/JaW). Na 3. rjadnym posedźenju noweje wólbneje doby chce zwjazkowe předsydstwo wjacore organizatoriske naležnosće rozjimać.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND