Znate hity a prapremjery

póndźela, 13. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Jako Wólbernosće předstajichu so sobotu Jadwiga Nukowa, Judit Šołćina, Juliana Kaulfürstowa, Fabian Kaulfürst, Jadwiga Kaulfürstowa  a Krystof Rjeda (wotlěwa). Florian a Lucian Kaulfürst kaž tež Jan Rjeda formaciju zesylnichu.  Foto: Feliks Haza Jako Wólbernosće předstajichu so sobotu Jadwiga Nukowa, Judit Šołćina, Juliana Kaulfürstowa, Fabian Kaulfürst, Jadwiga Kaulfürstowa a Krystof Rjeda (wotlěwa). Florian a Lucian Kaulfürst kaž tež Jan Rjeda formaciju zesylnichu. Foto: Feliks Haza

Wólbernosće 22. narodniny z wuběrnym koncertom woswjećili

Chrósćicy (SN/bn). Na kopatej połnej Krawčikec žurli w Chrósćicach woswjeći sobotu spěwna skupina Wólbernosće swoje 22. narodniny. Po zwučenym wašnju zahaji „Ja sym najrjeńši serbski cowboy“ – pěseń bě Romana Görlichowa na spočatku karjery seksteta na tekst Diany Bruskec za ćěleso skomponowała a sadźiła – pisany a wotměnjawy program. Z wulkim espritom zaklinča nimo jědnaće znatych štučkow, kotrež běchu sej fanojo do koncerta z wothłosowanjom na internetnej stronje Wólbernosćow sami wuzwolili, při čimž so „Mój Budyšin“ jako faworit wukopa, tež jědnaće nowych sadźbow na teksty Handrija Zejlerja. Wobdźěłanja su z pjera Fabiana Kaulfürsta – wón skupinu nawjeduje a je nimo toho wječor suwerenje moderěrował a na akordeonje a gitarje hrał – kaž tež Pětra Cyža a pokazuja žanrowu šěrokosć. Tak na přikład hodźała so štučka „Jana z bahna“ stilej shuffle přirjadować, mjeztym zo „Kusk falša do swěry“ rytmisce do směra swing abo „Pod běłej brězyčku“ harmonisce do jazza wotbočatej.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND