Bjarnat Cyž: Njesměmy wučerjow z ćežemi samych wostajić

srjeda, 15. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Wótru diskusiju wo wuměnje nazhonjenjow mjez serbskimi wučerjemi je 2. fachowy dźeń 2plus mjez čłonami zwjazkoweho předsydstwa zbudźił. Gremij potwjerdźi na swojim minjenym wuradźowanju we Wojerecach, zo njeměli wučerjow samych wostajić.

Wojerecy (SN/JaW). Swětowa kofejownja na fachowym dnju 2plus, kotryž bě Rěčny centrum WITAJ zhromadnje z kubłanskej agenturu a sakskim ministerstwom za kultus 21. oktobra w Chrósćicach přewjedł, bě wulki wuspěch. To potwjerdźi nawodnica RCW dr. Beata Brězanowa minjeny pjatk we Wojerecach Zwjazkowemu předsydstwu Domowiny. Informujo z wobrazowymi impresijemi wo dnju pak nawodnica rěčneho centruma hnydom přizna, zo njemóže jednotliwe wuslědki a wuskutki mjenować, za kotrymiž běchu so wjacori čłonojo naprašowali. Wšako jedna so wo „proces, kotryž so wobstajnje dale wuwiwa“. Zdobom pak wona zwurazni, zo je nuznje trjeba so na přikład ze zasadami a ramikowymi wuměnjenjemi wokoło teamteachinga rozestajeć. „Byrnjež teamteaching hižo dlěje znaty był, bě runje dźěłarnička z tejle temu jara požadana“, dr. Brězanowa wu­zběhny.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND