Nowy princowski por z Miłoćic

wutora, 14. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Trochu sćerpnosće trjebachu wopytowarjo minjenu sobotu w Njebjelčicach, prjedy  hač předstajichu jim Jensa Lorenza jako princa 48. sezony Serbskopazličanskeho karnewaloweho towarstwa.  Foto: Antje Kovacsowa Trochu sćerpnosće trjebachu wopytowarjo minjenu sobotu w Njebjelčicach, prjedy hač předstajichu jim Jensa Lorenza jako princa 48. sezony Serbskopazličanskeho karnewaloweho towarstwa. Foto: Antje Kovacsowa

Njebjelčicy (AKr/SN). Runje tak kaž w druhich póstniskich centrumach Hornjej Łužicy su minjenu sobotu dypkownje w 11.11 hodź. tež nory Serbskopazličanskeho karnewaloweho towarstwa ceptar w gmejnje přewzali. Symboliski kluč a křinju za pjaty počas přewostaji jim zastupowacy wjesnjanosta, kiž bě ekstra do gmejnskeho zarjadnistwa přijěł. Na to poda so amtěrowacy princowski por princ Daniel II. z princesnu Bernadet I. z radu jědnaćoch na farsku žurlu. Tam běchu tež princowske pory zašłych lět k wobjedu prošene.

Wječor zahajichu nowu, mjeztym hižo 48. karnewalowu sezona z wólbami noweho princowskeho pora. Wězo so wopytowarjo prašachu, štó drje to lětsa budźe­. Na wotmołwu wšak dyrbjachu hišće­ chwilu čakać.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND