Nowy princowski por z Miłoćic

wutora, 14. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Trochu sćerpnosće trjebachu wopytowarjo minjenu sobotu w Njebjelčicach, prjedy  hač předstajichu jim Jensa Lorenza jako princa 48. sezony Serbskopazličanskeho karnewaloweho towarstwa.  Foto: Antje Kovacsowa Trochu sćerpnosće trjebachu wopytowarjo minjenu sobotu w Njebjelčicach, prjedy hač předstajichu jim Jensa Lorenza jako princa 48. sezony Serbskopazličanskeho karnewaloweho towarstwa. Foto: Antje Kovacsowa

Njebjelčicy (AKr/SN). Runje tak kaž w druhich póstniskich centrumach Hornjej Łužicy su minjenu sobotu dypkownje w 11.11 hodź. tež nory Serbskopazličanskeho karnewaloweho towarstwa ceptar w gmejnje přewzali. Symboliski kluč a křinju za pjaty počas přewostaji jim zastupowacy wjesnjanosta, kiž bě ekstra do gmejnskeho zarjadnistwa přijěł. Na to poda so amtěrowacy princowski por princ Daniel II. z princesnu Bernadet I. z radu jědnaćoch na farsku žurlu. Tam běchu tež princowske pory zašłych lět k wobjedu prošene.

Wječor zahajichu nowu, mjeztym hižo 48. karnewalowu sezona z wólbami noweho princowskeho pora. Wězo so wopytowarjo prašachu, štó drje to lětsa budźe­. Na wotmołwu wšak dyrbjachu hišće­ chwilu čakać.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND