Hoklapnica za Njepilic statok

wutora, 27. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Rowno (AK/SN). Na lětušej hoklapnicy – hłownej zhromadźiznje – Rownjanskeho towarstwa Njepilic dwór předstaji předsyda Manfred Nikel minjeny pjatk bilancu lěta 2017. „Loni mějachmy cyłkownje 1 180 wopytowarjow. Smy 64 zarjadowanjow přewjedli, mjez nimi běštej samo kwasnej hosćinje. Wosebje w jutrownym času wobdźělichu so mnohe skupiny na debjenju jejkow“, w rozprawje rěka. Dohromady su čłonojo towarstwa, mjez druhim Manfred Richter, Erika Petrick, Manfred Hermaš a Petra Schubert zajimcow 37 razow po statoku wjedli. Wose­bity wjeršk bě 18. dworowy swjedźeń, na kotrymž je Juliana Kaulfürstowa ludźom „Powěsće na Njepilic dworje“ powědała.

Tež projekty z pěstowarnjemi a šulemi běchu towarstwu loni přewšo wažne. Mjez druhim organizowachu zhromadnje z Jabłońčanskim dnjowym přebywanišćom projektny dźeń „Žně wowsa“. Dźěći zaběrachu so tam z prašenjom, kak so rostlina naposledk na muku pře­dźěłuje. Za nje kaž tež za zarjadowarjow bě dźeń wulke wjeselo.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND