Hdźež serbsku rěč haja a zhromadnosć pěstuja

póndźela, 05. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Wobdźělnikow sobotneje dźěłarnički serbskich bjesadow na Horach je při spěwanju mjez druhim Dora Gebauerowa na akordeonje přewodźała.  Foto: Andreas Kirschke Wobdźělnikow sobotneje dźěłarnički serbskich bjesadow na Horach je při spěwanju mjez druhim Dora Gebauerowa na akordeonje přewodźała. Foto: Andreas Kirschke

Hory (AK/SN). Serbske rozmołwne koła Bjesady wobohaćeja a wožiwjeja skutkownosć wosadow. To rěka, zo wukonjeja wažne dźěło. To podšmórny předsyda Serbskeho ewangelskeho towarstwa Mato Krygaŕ na sobotnym zeńdźenju Bjesadow Budyskeho wokrjesa w gmejnskim domje na Horach. „Tajke zetkanja wostanu dale bytostne, wšako hajimy rěč a zhromadnosć“, wón rozłoži. „Zeńdźenja kaž dźensa su nam pohon a motiwacija do přichoda.“ Wjac hač 30 serbšćinu wuknjacych z Horow, Ćiska, Rakec, Hodźija a Bukec je so na dźěłarničce wobdźěliło, na kotruž běštej Bjesada z Horow a Serbske ewangelske ­towarstwo přeprosyłoj.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND