W pčólnicy „Regina“ wjele zajimaweho zhonili

štwórtk, 06. decembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
W Konjecach su Šołćic swójbni čłonow Serbskeho kulturneho turizma do pčólnicy „Regina“ witali. W Konjecach su Šołćic swójbni čłonow Serbskeho kulturneho turizma do pčólnicy „Regina“ witali.

Čłonojo Zwjazka za serbski kulturny turizm ducy po kraju tysac křižow w katolskej Hornjej Łužicy

Jónu wob lěto podadźa so sobustawojo Zwjazka za serbski kulturny turizm na ekskursiju do Hornjeje, srjedźneje abo Delnjeje Łužicy. Lětsa wjedźeše čłonow wšelakich serbskich towarstwow, kaž Rownjanskeho Njepilic dwora, nawodow wjesnych a domizniskich muzejow, kaž z Ptačec, zamołwitych Slepjanskeho Serbskeho kulturneho centruma, za­stupjerjow Domowiny a dalšich do katol­skeje Hornjeje Łužicy. Ekskursija wotmě so w kooperaciji z Towarstwom za wu­wiće hornjołužiskeje kónčiny hole a hatow. Wšako chce tež serbski turistiski cyłk přichodnje wjace ludźi na slědźensku turu do „kraja 1000 křižow“ wabić. Tema rěka „Serbja – wěra – nałožki“.

wozjewjene w: Towarstwa

Galerija

dalši wobraz (1) Rady móžeš w Konjecach pčołarske wudźěłki woptać a sej kupić. To sej hosćo wězo dwójce kazać njedadźa.Feliks Haza
dalši wobraz (2) Pčołar Gregor Šołta stupa do stopow swojeho nana Jana.
dalši wobraz (3) Ines Kunzendorf rjaduje naležnosće Serbskeho kulturneho turizma.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND