W pčólnicy „Regina“ wjele zajimaweho zhonili

štwórtk, 06. decembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
W Konjecach su Šołćic swójbni čłonow Serbskeho kulturneho turizma do pčólnicy „Regina“ witali. W Konjecach su Šołćic swójbni čłonow Serbskeho kulturneho turizma do pčólnicy „Regina“ witali.

Čłonojo Zwjazka za serbski kulturny turizm ducy po kraju tysac křižow w katolskej Hornjej Łužicy

Jónu wob lěto podadźa so sobustawojo Zwjazka za serbski kulturny turizm na ekskursiju do Hornjeje, srjedźneje abo Delnjeje Łužicy. Lětsa wjedźeše čłonow wšelakich serbskich towarstwow, kaž Rownjanskeho Njepilic dwora, nawodow wjesnych a domizniskich muzejow, kaž z Ptačec, zamołwitych Slepjanskeho Serbskeho kulturneho centruma, za­stupjerjow Domowiny a dalšich do katol­skeje Hornjeje Łužicy. Ekskursija wotmě so w kooperaciji z Towarstwom za wu­wiće hornjołužiskeje kónčiny hole a hatow. Wšako chce tež serbski turistiski cyłk přichodnje wjace ludźi na slědźensku turu do „kraja 1000 křižow“ wabić. Tema rěka „Serbja – wěra – nałožki“.

wozjewjene w: Towarstwa

Galerija

dalši wobraz (1) Rady móžeš w Konjecach pčołarske wudźěłki woptać a sej kupić. To sej hosćo wězo dwójce kazać njedadźa.Feliks Haza
dalši wobraz (2) Pčołar Gregor Šołta stupa do stopow swojeho nana Jana.
dalši wobraz (3) Ines Kunzendorf rjaduje naležnosće Serbskeho kulturneho turizma.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND