Kubłanska klawsura jara wažna

wutora, 05. februara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Ewaluacija bilingualneje WITAJ-wučby w delnjoserbskich zakładnych šulach, jeje njespokojace wuslědki a scyła połože­nje w delnjoserbskim šulstwje stejachu w srjedźišću 28. hłowneje zhromadźizny župy Delnja Łužica minje­ny pjatk w Bórkowach.

Bórkowy (HA/SN). W rozprawje župneho předsydstwa, kotruž podachu župan Wylem­ Janhöfer, městožupan Marcus Końcaŕ a zamołwita za młodźinske dźěło Franciska Albertowa, žadachu sej tak spěšnje kaž móžno pomjenować trěbne konkluzije z ewaluacije. K tomu chcedźa lětsa wosebitu klawsuru wotměć ze wšěmi, kotřiž su zamołwići za serbsku wučbu. Delegaća su wobzamknyli próstwu Zwjazkowemu předsydstwu Domowiny zapodać, zo třěšny zwjazk a Rěčny centrum WITAJ (RCW) do swojeho lětušeho dźěłoweho plana přewjedźenje kubłanskeje klawsury w Delnjej Łužicy při­wzatej. Nawodnica RCW dr. Beata Brězanowa to podpěruje. Předsyda Towarstwa za spěchowanje serbskeje rěče w cyrkwi dr. Hartmut Leipner je zjawny list cyłka za šěroku diskusiju wo serbskim šulstwje rozkładł.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND