W hotowanju narodneje drasty so pospytali

štwórtk, 21. měrca 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Hotowańča Renata Šarfowa hotuje tule Tabeju Domaškec (wotlěwa) Wojerowsku ewangelsku drastu mótki.  Foto: Alfons Handrik Hotowańča Renata Šarfowa hotuje tule Tabeju Domaškec (wotlěwa) Wojerowsku ewangelsku drastu mótki. Foto: Alfons Handrik

Wojerecy (aha/SN). W minjenymaj lětomaj je so jědnaće ludźi pjeć króć zetkało a wo zachowanju a prawym hotowanju narodneje drasty ewangelskich Serbowkow wokoło Wojerec wuradźowało. Skupina da sej mjeno Forum serbskeje narodneje drasty. Na jeho iniciatiwu stej społnomócnjena za serbske naležnosće Budyskeho krajnoradneho zarjada Regina Krawcowa a projektowa managerka Domowiny Sonja Hrjehorjowa na dźěłarničku hotowanja narodneje drasty wčera do Wojerowskeho Domowinskeho domu přeprosyłoj.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND