W hotowanju narodneje drasty so pospytali

štwórtk, 21. měrca 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Hotowańča Renata Šarfowa hotuje tule Tabeju Domaškec (wotlěwa) Wojerowsku ewangelsku drastu mótki. Foto: Alfons Handrik Hotowańča Renata Šarfowa hotuje tule Tabeju Domaškec (wotlěwa) Wojerowsku ewangelsku drastu mótki. Foto: Alfons Handrik

Wojerecy (aha/SN). W minjenymaj lětomaj je so jědnaće ludźi pjeć króć zetkało a wo zachowanju a prawym hotowanju narodneje drasty ewangelskich Serbowkow wokoło Wojerec wuradźowało. Skupina da sej mjeno Forum serbskeje narodneje drasty. Na jeho iniciatiwu stej społnomócnjena za serbske naležnosće Budyskeho krajnoradneho zarjada Regina Krawcowa a projektowa managerka Domowiny Sonja Hrjehorjowa na dźěłarničku hotowanja narodneje drasty wčera do Wojerowskeho Domowinskeho domu přeprosyłoj.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND