Přewjele njezjawnje njepřewjedować

srjeda, 20. měrca 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Chrósćicy (SN/JaW). Čłon Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny Jan Nuk žada sej wjac­ transparency gremijow třěšneho zwjazka. Nastork bě jemu informacija na wu­radźowanju zwjazkoweho předsydstwa minjeny pjatk w Chrósćicach wo planowanej njezjawnej kubłanskej konfe­rency w aprylu w Delnjej Łužicy. Nuk so prašeše, „hač je to trjeba. Njeměli přewjele zarjadowanjow njezjawnje přewjedować.“ Zdobom kritizowaše wón postupowanje na wuradźowanju 15. februara w Budy­šinje, na kotrymž běchu wjacore temy po je­ho měnjenju njetrjebawši njezjawnje wob­jednawali. Předsyda Domowiny Dawid Statnik jemu přihłosowaše. Rozsud, aprylsku konferencu njezjawnje wuhotować, pak zakitowaše wón z tym, zo „wotpowěduje župa próstwje wučerjow“.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND