„Delanske žiwjenje“ w štyrjoch aktowkach

srjeda, 08. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Lěta je Alojs Langa, něhdyši nawoda chóra Delany, załožer žónskeje spěwneje skupiny a předsyda Konječansko-Šunowskeje Domowinskeje skupiny, dokumenty kaž wosobinske přeprošenja w aktowkach składował. SN/Maćij Bulank (2), Daniel Wjesela Lěta je Alojs Langa, něhdyši nawoda chóra Delany, załožer žónskeje spěwneje skupiny a předsyda Konječansko-Šunowskeje Domowinskeje skupiny, dokumenty kaž wosobinske přeprošenja w aktowkach składował. SN/Maćij Bulank (2), Daniel Wjesela

Konječan Alojs Langa so tež jako 82lětny njesprócniwje a z cyłej wutrobu za swój serbski lud hori

W lěće 1971 bě Alojs Langa poboku te­­hdyšeho dirigenta Alfonsa Hrjehorja Serbski muski chór Delany załožił. A wot toho časa je hač na mału přestawku chór hač do lěta 2009 organizatorisce nawjedował. Předewšěm starobnych přičin dla je wón po 48 lětach sobudźěło w předsydstwje chóra nětko złožił.

Čiłe skutkowanje w skupinach

wozjewjene w: Towarstwa

Galerija

dalši wobraz (1) Předsyda chóra Delany Janek Wowčer dźakuje so Alojsej Lanzy za 48lětne skutkowanje w předsydstwje chóra. Starobnych přičin je 82lětny zastojnstwo nětko złožił.
dalši wobraz (2) Rady je Konječan nimale wšědnje z kolesom po puću.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND