Nowe mjeno za serbsku wubranku

póndźela, 20. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Nastupajo přibliženje třěšneho zwjazka serbskich towarstwow Domowiny a Serbskeho sejma započina so něšto hibać.

Wochozy (SN/JaW). Čłonojo Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny su na wuradźowanju minjeny pjatk we wopytowarskim centrumje Wochožanskeho parka błudźenkow wobzamknyli, „zastupjerjow na dźěłowu rozmołwu přeprosyć. Rozmołwa ma słužić mjezsobnej wuměnje pozicijow.“ To zdźěli nowinska rěčnica Domowiny Borbora Felberowa po wuradźowanju. Gremij sćěhowaše namjet předsydy Domowiny Dawida Statnika, kiž tak swoje přilubjenje spjelni ze sejmarjemi rěčeć chcyć, kotrež bě na hłownej zhromadźiznje třěšneho zwjazka 30. měrca w Chrósćicach dał.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND