Wušiknosć layouterki a redaktorow wobdźiwali

wutora, 21. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Tójšto wo Dźěćiznaku zhonili su serbšćinarjo ze Zakładnych šulow Bart, Bošecy, Bukecy a Rakecy wot zamołwiteje redaktorki Bianki Šeferoweje.  Foto: SN/Hanka Šěnec Tójšto wo Dźěćiznaku zhonili su serbšćinarjo ze Zakładnych šulow Bart, Bošecy, Bukecy a Rakecy wot zamołwiteje redaktorki Bianki Šeferoweje. Foto: SN/Hanka Šěnec

Kruty termin w dźěłowym planje Budyskeje župy „Jan Arnošt Smoler“ je wuprawa ze šulerjemi 4. lětnika , kotřiž na šulach­ w Barće, Bošecach, Bukecach a Rakecach serbšćinu wuknu. Jich lětuši cil bě Budyšin.

Budyšin (SN/at). 40 šulerjow je dźensa do redakcije Serbskich Nowin přišło, zo bychu wo dźěle serbskich nowinarjow zhonili. Wulke wjeselo mějachu Bartske dźěći na staciji fotografija, wšako su so někotre z nich na wobrazach z njedźelneho mejemjetanja we wsy spóznali. Stajachu pak zdobom někotre praktiske prašenja: Čehodla je wulka wobrazowka za wobdźěłanje fotow ze sćinidłom wuhotowana? Fotowy redaktor na to jenož njewotmołwi, ale je runje tak demonstrował, što wšo kompjuterowy program zmóžnja. Bošečanscy šulerjo wobdźiwachu wušiknosć layouterki, hdyž, bjez­toho zo na tastaturu hlada, teksty pisa. A dyrbješe to hnydom hišće raz pokazać. Wšitcy su na tej staciji sćěhować móhli, kak so najprjedy strona, na to cyła nowina z tekstami a fotami pjelni.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND