Wušiknosć layouterki a redaktorow wobdźiwali

wutora, 21. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Tójšto wo Dźěćiznaku zhonili su serbšćinarjo ze Zakładnych šulow Bart, Bošecy, Bukecy a Rakecy wot zamołwiteje redaktorki Bianki Šeferoweje. Foto: SN/Hanka Šěnec Tójšto wo Dźěćiznaku zhonili su serbšćinarjo ze Zakładnych šulow Bart, Bošecy, Bukecy a Rakecy wot zamołwiteje redaktorki Bianki Šeferoweje. Foto: SN/Hanka Šěnec

Kruty termin w dźěłowym planje Budyskeje župy „Jan Arnošt Smoler“ je wuprawa ze šulerjemi 4. lětnika , kotřiž na šulach­ w Barće, Bošecach, Bukecach a Rakecach serbšćinu wuknu. Jich lětuši cil bě Budyšin.

Budyšin (SN/at). 40 šulerjow je dźensa do redakcije Serbskich Nowin přišło, zo bychu wo dźěle serbskich nowinarjow zhonili. Wulke wjeselo mějachu Bartske dźěći na staciji fotografija, wšako su so někotre z nich na wobrazach z njedźelneho mejemjetanja we wsy spóznali. Stajachu pak zdobom někotre praktiske prašenja: Čehodla je wulka wobrazowka za wobdźěłanje fotow ze sćinidłom wuhotowana? Fotowy redaktor na to jenož njewotmołwi, ale je runje tak demonstrował, što wšo kompjuterowy program zmóžnja. Bošečanscy šulerjo wobdźiwachu wušiknosć layouterki, hdyž, bjez­toho zo na tastaturu hlada, teksty pisa. A dyrbješe to hnydom hišće raz pokazać. Wšitcy su na tej staciji sćěhować móhli, kak so najprjedy strona, na to cyła nowina z tekstami a fotami pjelni.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND