Gremij a bazu wědomje zbližić

wutora, 21. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Zwjazkowe předsydstwo Domowiny a čłonojo Domowiny na bazy měli lěpje do rozmołwy přińć. Wo tym a dalšich temach je zwjazkowe předsydstwo minjeny­ pjatk debatowało.

Wochozy (SN/JaW). Zwjazkowe předsydstwo Domowiny je na posedźenju minjeny pjatk we Wochozach na wotbagrowane łužiske wsy spominało. „Kónc wotbagrowanja wsow je wotwidźeć. Tak spjelnjamy žadanje našeho programa ‚Domowina 2025‘ wo dołhodobny a rjadowany wustup z wudobywanja a zmilinjenja brunicy“, rjekny předsyda Domowiny Dawid Statnik, kaž z nowinskeje zdźělenki třěšneho zwjazka wuchadźa. Samsnym słowam kaž loni na wopominanskim dnju na Rownjanskim Njepilic statoku Statnik doda, zo je Miłoraz „poslednja wjes w Sakskej, kotraž ma so brunicy dla přesydlić“. Jasne słowa nańdźe gremij nastupajo Prožym. Hišće njeje jasne, što ze wsy sewjernje Blunja budźe. Pjatk wuprajichu so přitomni tuž „za bórzomne wujasnjenje, kajke su plany předewzaća Łužiska energija a hórnistwo AG, zo njebychu potrjecheni wobydlerjo žiwi dale w njewěstosći wo swójskim přichodźe byli“, rěka w zdźělence.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND