Pčołarjo wjele pokiwow za swój hobby dóstali

srjeda, 29. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Tino Lorz, Christian Buder, Marko Neter, Rolf Schülbe a Roman Grzyb (wotlěwa) na dalekubłanju  pčołarjow w Njeswačidle  Foto: Alfons Handrik Tino Lorz, Christian Buder, Marko Neter, Rolf Schülbe a Roman Grzyb (wotlěwa) na dalekubłanju pčołarjow w Njeswačidle Foto: Alfons Handrik

Njeswačidło (aha/SN). Po tym zo bě lońše dalekubłanske zarjadowanje, organizowane wot městopředsydy Njeswačanskeho pčołarskeho towarstwa Při Čornicy Christiana Budera, přewšo dobry wothłós žnjało, je wón minjenu sobotu znowa pčołarjow přeprosył. Cyłkownje 36 ze Sakskeje, mjez nimi tež wjacori ze serbskich wsow, bě nětko pódla.

Mjeztym zo předsyda Krajneho zwjazka sakskich pčołarjow Tino Lorz z pčołarjemi praktisce zwučowaše, přednošowaše zasłužbny pčołar a čłon předsydstwa Rolf Schülbe na temu „Što dyrbiš při plahowanju matkow wobkedźbować?“. Pčołarjo plahuja dźensa přewažnje pčołki družiny Buckfast. Pomjenowana je wona po jendźelskim městačku blisko Devona. W tamnišim klóštrje sta so benediktinski mnich Adam Kehrle, kiž je wšelakore družiny křižował, z jednym z najpopularnišich pčołarjow nowšeho časa.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND