Maćica Serbska w Martinje pódla

wutora, 04. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )

4. mjezynarodny kongres Maćicow wotměwa so hač do štwórtka w słowakskim Martinje. Tak je Matica slovenská hižo druhi raz z hosćićelku. Dalšej kongresaj běštej w Serbiskej a Słowjenskej.

Martin (Łu/SN/at). Ze swjedźenskim ga­la­programom zahaja dźensa wječor lětu­ši­ kongres zastupjerjow Maćicow w Sło­wakskim komornym dźiwadle w Martinje. „Maćicy jako kulturne towaršnosće su unikatny fenonem słowjanskich a druhich narodow, kotřiž w Europje paralele nimaja. Wone běchu cyłki potłó­čo­wanych ludow, jich róla bě narodno-defensiwna. Zdobom maja zasłužby nastupajo wuwiće kultury, literatury, wědo­mo­sće, nakładnistwowstwa a cyłko­wneho narodneho hibanja.“ To zwurazni před­syda hosćićelskeje Maticy slovenskeje Marian Gešper do kongresa. Wón powita dźensa Maćicarjow ze Serbiskeje, Słowjenskeje, Bołharskeje, Čorneje Hory, Čěskeje, Ukrainy a Ruskeje, ale tež zastu­­pjerjow Maćicy Serbskeje z Němskeje. Słowakske maćične hibanje zastupuja Matica slovenská, Matica slovenská w Ser­biskej a Regionalny kulturny cyłk Matica slovenská w Zakarpatskej, kaž hosći­ćeljo informuja.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND