Tež serbske młodźinske cyłki „so gratu přimaja!“

wutora, 04. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Serbske młodźinske cyłki z Njebjelčic a Smječkec kaž tež towarstwo Serbska murja a dekanatny kružk wjesela so nad podpěru za swoje projekty.  Foto: Marija Koklina Serbske młodźinske cyłki z Njebjelčic a Smječkec kaž tež towarstwo Serbska murja a dekanatny kružk wjesela so nad podpěru za swoje projekty. Foto: Marija Koklina

Wuradźowanje jury wurisanja młodźinskeho dźěła „Přimaj so gratu!“ minjenu sobotu w Budyšinje bě za wšitke wobdźělene cyłki wuspěšne.

Budyšin (mk/SN). Wšitke štyri serbske młodźinske skupiny, kotrež běchu so ze swojimi projektami na lětušim wubědźowanju pod hesłom „Přimaj so gratu!“ wobdźělili, smědźachu Budyski Serbski dom minjenu sobotu z wopismom a mytom wopušćić.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND